Geely Innovation Centre-top-img

Geely Innovation Centre

Kinesiska element och svensk varvshistoria

Framtiden skapas på Lindholmen i Göteborgs historiska varvsområde. Det är här nya lösningar tas fram av de mest lovande talangerna inom teknik och fordonsindustri. Inte så konstigt att Geely valt att bygga sitt första innovationscenter utanför Kina på just Lindholmen.

Det pågående bygget av Geely Innovation Centre är ett av de största byggprojekten i Göteborg. Arkitektbyrån Design ansvarar för utveckling av masterplan, övergripande designkoncept, gestaltning och projektering för fyra av byggnaderna. Vi ska se till att 100 000 m² byggnadsyta vid Lindholmsallén får ett fantastiskt läge vid vattnet och blir en integrerad del av staden.

Idén är att varje byggnad ska återspegla ett av de fem kinesiska elementen: trä, eld, jord, metall och vatten. Inspiration till arkitekturen hämtas från den lokala varvshistorien och kombineras med urbanitet och innovativ teknik. Byggnadernas bas blir i handslaget tegel. De övriga våningarna i lätta volymer av glas. Här kommer öst möta väst, hantverk möta hi-tech.

Med restauranger, butiker och besöksutrymmen i bottenplan skapas sociala ytor och i mitten finns en gemensam innergård som uppmuntrar till möten, samarbeten och interaktion. Stifta gärna närmare bekantskap med projektet på geelyinnovationcentre.eu

LÄS MER

Fakta

VAD Kontor, hotell
VAR Lindholmen, Göteborg
NÄR 2017 -
VEM Fredrik Ludvigsson
Petra Skoglund
Jan Åkerblad
Anders Andersson
Mats Andersson
Johanna Bender
Fredrik Granfors
Johan Hammarin
Johan Iwdal
Einari Kinnunen
Sarah North
Fredrik Simu
August Qvick
FÖR BRA Bygg
Geely

Fakta

  • VAD
  • Kontor, hotell
  • VAR
  • Lindholmen, Göteborg
  • NÄR
  • 2017 -
  • VEM
  • Fredrik Ludvigsson
  • Petra Skoglund
  • Jan Åkerblad
  • Anders Andersson
  • Mats Andersson
  • Johanna Bender
  • Fredrik Granfors
  • Johan Hammarin
  • Johan Iwdal
  • Einari Kinnunen
  • Sarah North
  • Fredrik Simu
  • August Qvick
  • FÖR
  • BRA Bygg
  • Geely