Emilsborg 3-top-img

Emilsborg 3

En lycklig gata med svävande betong

Göteborg är en stad med många studenter där studentbostäder är hett eftertraktade. Chalmers Studentbostäder ville därför utöka sitt befintliga område vid Gibraltargatan med drygt 200 student- och forskarbostäder. För att inte påverka trivseln i kvarteret fanns ett viktigt förbehåll. De nya bostäderna fick inte påverka den visuella kopplingen mellan Gibraltargatan och parken nordost om Emilsborgs-området.

Lösningen blev lika enkel som uttrycksfull. Halva byggnaden fick sväva två våningar upp från marken. På det sättet kunde det nya huset följa bågformen på Emilsborgs-områdets två första etapper utan att blockera utsikten från gatan. Ett exempel på att förtätning gjord på rätt sätt förenar unika förutsättningar och människors behov.

LÄS MER

Fakta

VAD Studentbostäder
VAR Johanneberg, Göteborg
NÄR 2005
VEM Jan Åkerblad
Kajsa Eilard
Lennart Jernberg
Richard Malm
FÖR Chalmers Studentbostäder
PEAB

Fakta

  • VAD
  • Studentbostäder
  • VAR
  • Johanneberg, Göteborg
  • NÄR
  • 2005
  • VEM
  • Jan Åkerblad
  • Kajsa Eilard
  • Lennart Jernberg
  • Richard Malm
  • FÖR
  • Chalmers Studentbostäder
  • PEAB